ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір регулює відносини між Власником Сайту (далі - Виконавець) та Користувачем(ами) Сайту (надалі - Замовник), що виникають у зв’язку з використанням Сайту.

1.2. Виконавці - ФОП Микитина Л. С, Код платника: 3459214561. Місцезнаходження фізичної особи-підприємця: УКРАЇНА, 79068, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛЬВІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, БУД. 3-А, КВ. 55; ФОП Очерет В.В. Код платника: 3358610795. Місцезнаходження фізичної особи-підприємця: Україна, 79059, Львівська область, м. Львів, Шевченківський район, вул. Миколайчука, 14.

1.3. Публічний договір набирає чинності з моменту замовлення Замовником Послуг за умови підтвердження його Виконавцем.

1.4. Користуючись ресурсами Сайту та здійснюючи дії на ньому, Замовник автоматично погоджується з усіма умовами Публічного договору.

1.5. Положення цього Публічного договору встановлюються та змінюються Виконавцем в односторонньому порядку без згоди Замовника. З моменту розміщення на Сайті нової редакції Публічного договору попередня редакція вважається такою, що втратила свою силу.

1.6. Чинна редакція цієї угоди розміщена за адресою: https://posterprint.com.ua/offer

2. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає за заявкою Замовника послуги: - виготовлення поліграфічної та іншої друкованої продукції, у тому числі друк дитячих метрик;

- друк із зображеннями з каталогу;

- друк із зображенням Замовника;

- друк із індивідуально створеним дизайном Виконавцем (надалі - Послуги).

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Замовник оформлює замовлення Послуг наступними шляхами:

3.1.1. Через форму “Кошик” в Інтернет-магазині.

3.1.2. За допомогою електронної пошти розділу “Контакти”.

3.1.3. Засобами телефонного зв’язку розділу “Контакти” через оператора Виконавця.

3.2. При замовленні Послуг за пп.3.1.1.-3.1.2. цього Публічного договору Замовник зобов'язується надати наступну інформацію, необхідну Виконавцю для виконання Послуг:

3.2.1. Найменування Послуг, кількість, комплектність, артикул, ціна Послуги.

3.2.2. Найменування Замовника (прізвище, ім'я Замовника - фізичної особи або найменування Замовника - юридичної особи).

3.2.3. Адреса, за якою слід доставити результат Послуг.

3.2.4. Вид служби доставки.

3.2.5. Контактний телефон.

3.3. При замовленні Послуг за допомогою пп.3.1.2-3.1.3. цього Публічного договору Замовник зобов'язується надати інформацію п. 3.2. цього Публічного договору, після чого ці дані вносяться до бази даних Виконавця.

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ/ДОСТАВКИ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗРАХУНКУ

4.1 Ціни Послуг (у гривнях з урахуванням ПДВ) визначаються Виконавцем самостійно та зазначені на сайті Інтернет-магазину (розділи “Постери”, “Метрики”).

4.2 Ціни Послуг можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна окремої одиниці Послуг, вартість якої є фактично сплаченою Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Послуг, що зазначена на сайті Інтернет-магазину, не включає в себе вартість доставки Послуг Замовнику. Цю вартість Замовник сплачує особисто відповідно до діючих тарифів обраної ним служби доставки.

4.4. Виконавець може зазначити орієнтовну вартість доставки Послуг на адресу Замовника під час звернення Замовника з відповідним запитом до Виконавця шляхом пп. 3.1.2-3.1.3. цього Публічного договору.

4.5. Зобов'язання Замовника стосовно оплати Послуг вважаються виконаними з моменту надходження повної вартості Послуг на рахунок Виконавця.

4.6. Розрахунки між Виконавцем та Замовником за Послуги здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата та Доставка».

4.7. При отриманні доставки результатів Послуг Замовник повинен у присутності представника служби доставки перевірити відповідність результатів Послуг п.3.2.6. цього Публічного договору.

4.8. Право власності та ризики випадкової втрати або пошкодження результатів Послуг переходить до Замовника або його представника з моменту отримання результатів Послуг Замовником у місці доставки Послуг.

5. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Права та обов’язки Замовника:

5.1.1. Зобов'язується уважно ознайомитися з цим Публічном договором.

5.1.2. Погоджується не вдаватися до дій, що можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство України чи норми міжнародного права, у тому числі в сфері інтелектуальної власності, а також будь-яких дій, що можуть призвести до порушень роботи чи сервісів Сайту.

5.1.3. Зобов'язується зазначати джерела запозичення, звідки наводяться цитати чи ілюстрації при цитуванні матеріалів Сайту, в обсязі, виправданому поставленою метою, якщо це технічно можливо.

5.1.4. Замовник попереджений, що Виконавець не несе відповідальності за використання ним творів, що можуть бути розміщені на Сайті, та те, що Виконавцю нічого не відомо про права третіх осіб, які могли б бути порушені наданням цих Послуг; відповідальність за використання творів для результатів надання Послуг покладається на Замовника.

5.1.5. Замовник попереджений про те, що реальна кольоропередача результатів надання Послуг може відрізнятись від зображень, представлених на Cайті.

5.1.6. Погоджується з тим, що результати надання Послуг не можуть бути повернені або обміненими (відповідно до постанови КМУ №172 від 19.03.94), оскільки виготовлені за індивідуальним замовленням.

5.1.7. Замовник попереджений про те, що при оформленні Послуг, він несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації.

5.2. Права та обов’язки Виконавця:

5.2.1. Виконавець не несе ніякої відповідальності за якість та правомірність використання об’єктів авторського права при наданні зображень Замовником, при цьому вся відповідальність покладається на Замовника.

5.2.2. Виконавець має право відмовитися від передання результатів Послуг Замовнику у випадку, якщо зазначені ним відомості під час оформлення замовлення є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

5.2.3. Використання Виконавцем наданих Замовником особистих даних відповідає чинному законодавству України “Про захист персональних даних”. Особисті дані Замовника передаються Виконавцю з метою виконання умов цього Публічного договору, не надаються третім особам, але можуть зберігатися для подальшого надання Послуг, при формуванні замовлень, з маркетинговою метою, з метою покращення якості послуг, інформування Замовника про новини та інші сервіси.

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Усі розміщені на Сайті матеріали, в тому числі елементи дизайну, тексти, зображення, ілюстрації, інші твори, їх складові та похідні, є об’єктами авторського права та/або права промислової власності. Такі об’єкти є власністю або Виконавця, або відповідно до ст.22 п.2.1. Закону України від 23.12.1993 № 3792-XII “Про авторське право і суміжні права” є такими, що вільно використовуються.

6.2. Вільне використання творів або їх складових в процесі надання Послуг не має систематичного та комерційного характеру, вільне їх використання як цитат не конфліктує з потенційним ринком для розповсюдження оригінальних творів.

6.3. Вільне використання творів здійснюється за умови, що твір, який використовується, було оприлюднено правомірно, а обмеження не завдаватимуть шкоди іншому звичайному використанню такого твору.

6.4. Використання Замовником вищевказаних об’єктів допускається за умови збереження посилань на джерела їх походження.

7. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Замовник використовує матеріали Сайту “як є”, Виконавець не несе відповідальності за наслідки такого використання.

7.2. Виконавець не гарантує, що:

- сервіс Сайту буде надаватися безперервно, оперативно, надійно та без помилок;

- якість результатів надання Послуг буде відповідати очікуванням Замовника.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку пряму або непряму шкоду, що сталася через:

- використання або неможливості використання Сайту або розміщеної на ньому інформації;

- несанкціонований доступ до особистої інформації Замовника;

- дії чи поведінку будь-якої особи на Сайті.

7.4. Жодні матеріали Сайту не можуть розглядатися як достовірне чи офіційне джерело інформації. Виконавець не несе відповідальності за непрямі збитки або інші витрати, що може понести Замовник внаслідок використання інформації на Сайті.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за тимчасові технічні збої у наданні Послуг, у роботі ліній зв’язку, за інші програмні чи апаратні неполадки.

7.6. Усі можливі суперечки за цим Публічним договором або пов’язані з ним вирішуються шляхом переговорів або відповідно до чинного законодавства України.